แนวคิดการรักษาระดับการให้บริการซอฟแวร์ด้วย Microservice Architecture

บทความนี้จะนำเสนอแนวคิดพัฒนาซอฟแวร์ตามสถาปัตยกรรม Microservice เพื่อให้ระดับการให้บริการให้คงอยู่ในระดับสูงตลอดเวลา ทั้งในระหว่างพัฒนา (Dev) ทดสอบ (Test) และปรับใช้ (Deploy) การจะรักษาระดับการให้บริการให้ได้ในระดับสูง ต้องเข้าใจถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟแวร์ที่ทำให้การ Dev Test และ Deploy ต่อเนื่องกันอย่างไร้รอยต่อ สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservice Architecture) Microservice คือการออกแบบให้ซอฟแวร์ (หรือระบบ หรือบริการ) ให้เป็นลักษณะบริการย่อย หลายๆบริการที่ทำงานร่วมกัน ก่อนหน้านี้เรามักพัฒนาระบบทั้งระบบจากนั้นอัพมันขึ้นเซิร์ฟเวอร์แล้วนำไปใช้ วิธีการแบบนี้มีปัญหาคือ เมื่อใดที่ชุดคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งมีปัญหา เราต้องอัพชุดคำสั่งไปขึ้นใหม่ จากนั้นเริ่มต้นรันเซิร์ฟเวอร์ใหม่ …