ราวด์แพลตฟอร์ม (Round Platform) คือระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ระบบสามารถจัดการ การเงิน (Financial) คลังสินค้า (Stock) และกระบวนการภายใน (Process) ได้

องค์กรที่ใช้ราวด์แพลตฟอร์มสามารถเชื่อมโยงองค์กรตัวเอง เข้ากับองค์กรอื่นได้อย่างง่ายดาย

แผนการพัฒนา

การพัฒนาเริ่มจากสร้าง ระบบการเงิน (Financial) ที่สามารถแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายได้ จากนั้นเชื่อมระบบการเงินเข้ากับระบบคลังสินค้า (Stock Management) สุดท้ายเชื่อมกระบวนการทำงาน (Process Management) เข้ากับระบบคลังสินค้าและระบบการเงิน

ลำดับการพัฒนา

v0.1.0 – Start up Finance

  • Basic Financial – สร้างบัญชีรายรับ, รายจ่ายได้
  • แสดงรายการเดินบัญชีได้ – รายเดือน รายวัน

v0.1.1 – Stock Relate

  • Basic Stock – สร้างคลังสินค้า, ทำรายการเช็คคลังสินค้าได้
  • แสดงรายการเคลื่อนไหวคลังสินค้า – รายเดือน รายวันได้
  • เชื่อมการทำรายจ่ายเข้ากับระบบคลังสินค้า เช่น การทำรายจ่ายซื้อสินค้าหมายถึงการเพิ่มสินค้าเข้าคลังสินค้า

v0.1.2 – Restaurant Update

  • รองรับกระบวนการจัดการในร้านอาหาร – เด็กเสิร์ฟ, ครัว, แคชเชียร์
  • POS

v0.1.3 – Customer Service

  • ลูกค้าสั่งการได้จาก Tablet ภายในร้าน ในมือถือตัวเอง