พวกเรามีประสบการณ์ในการเปลี่ยนถ่ายองค์กร มากกว่าการพัฒนาซอฟแวร์คือการได้เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกัน