ยุคนี้ข้อมูลมากมายมหาศาลถูกสร้างขึ้นทุกวัน พวกเรามีบริการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล