การใช้ Nano Server ใน Azure – สำหรับคนที่เคยใช้ PowerShell ครั้งแรก

Nano Server คืออะไร? Nano Server คือ Windows Server เวอร์ชั่นปรับโครงสร้างให้มีขนาดเล็ก สามารถติดตั้งและจัดการได้ด้วยการรีโมทย์ Nano Server ออกแบบมาให้เหมาะกับระบบคลาวด์และการทำงาน DevOps ภาพรวมระบบจะใช้ทรัพยากรน้อยก อัพเดตน้อยและรีสตาร์ทเร็ว วิธีสร้าง Nano Server ใน Azure สร้าง Resource เลือกเป็น Windows Server เลือก Windows Server 2016 …

Round Platform Software Architecture

โครงสร้างซอฟแวร์ Round Platform จะแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนเซิร์ฟเวอร์และส่วนผู้ใช้ ส่วนของเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่จัดการระบบสมาชิก สำรองข้อมูลและส่งต่อข้อมูลไปยังผู้ใช้คนอื่น ส่วนของผู้ใช้ผู้ใช้ทำหน้าที่รับคำสั่ง ประมวลผลและแสดงผล การพัฒนาแบ่งตามผู้ให้และผู้ใช้บริการได้ดังนี้ ส่วนผู้ให้บริการ (เซิร์ฟเวอร์) – พัฒนาด้วย .NET Core ส่วนของผู้ใช้ – พัฒนาด้วย WPF การสื่อสารจะใช้ 2 ช่องทางดังนี้ Web API ใช้สื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์และผู้ใช้ – พัฒนาด้วย .NET Core Service Bus …