Round Platform

เปิดตัว Round Platform ชุดซอฟแวร์บริหารจัดการองค์กรแบบครบวงจร Round Platform เป็นซอฟแวร์ช่วยจัดการเอกสารองค์กรที่ครอบคลุมในหลายด้าน ประกอบด้วย การเงิน การคลังและการติดตามงาน องค์กรที่ใช้ระบบเดินเอกสารสามารถปรับตัวเข้ามาสู่องค์กรที่ข้อมูลถูกออนไลน์ได้ทันที โดยที่ยังสามารถใช้งานระบบเดิมอยู่ได้ สำหรับองค์กรใหม่ที่ระบบยังไม่เข้าที่ สามารถใช้ Round Platform เพื่อวางระบบให้องค์ชัดเจนขึ้นได้ Round Platform ออกแบบมาให้สามารถทำงานร่วมกันระหว่างคนภายในและภายนอกองค์กรได้ การซื้อขายระหว่างองค์กรไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใบเสร็จเพื่อแลกเปลี่ยนกันอีกต่อไป อินเตอร์เฟสของ Round Platform ถูกออกแบบมาให้ดูทันสมัย ใช้งานง่าย ผู้ใช้ใหม่ใช้เวลาเรียนรู้น้อย ด้านความปลอดภัย Round Platform มีระบบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ในองค์กร …

DEALTO.ME

เปิดตัว DEALTO.ME บริการส่งมอบคูปอง บริการสำหรับแม่ค้าออนไลน์หรือองค์กรที่ต้องการความแน่ใจว่าได้ตอบแทนลูกค้าและลูกค้าได้รับสิ่งที่มอบให้จริงๆ ผู้ใช้สามารถสร้างคูปองได้จากหน้าเว็บของ DEALTO.ME จากนั้น DEALTO.ME จะส่งคูปองไปให้ลูกค้าทาง SMS (จะเพิ่มช่องทางอื่นในภายหลัง) เมื่อลูกค้าได้รับคูปองแล้ว ลูกค้าสามารถเปิดใช้คูปองได้โดยเข้ามาที่เว็บไซต์ DEALTO.ME พร้อมกับกรอกรหัสคูปองที่ได้รับ เท่านี้ก็จะจบกระบวนการส่งมอบคูปอง นอกจากนี้ DEALTO.ME ยังมีระบบ API และ Webhook Event ให้สำหรับนักพักฒนาที่ต้องการเชื่อมระบบตัวเองเข้ากับ DEALTO.ME