DEALTO.ME

เปิดตัว DEALTO.ME บริการส่งมอบคูปอง บริการสำหรับแม่ค้าออนไลน์หรือองค์กรที่ต้องการความแน่ใจว่าได้ตอบแทนลูกค้าและลูกค้าได้รับสิ่งที่มอบให้จริงๆ

ผู้ใช้สามารถสร้างคูปองได้จากหน้าเว็บของ DEALTO.ME จากนั้น DEALTO.ME จะส่งคูปองไปให้ลูกค้าทาง SMS (จะเพิ่มช่องทางอื่นในภายหลัง) เมื่อลูกค้าได้รับคูปองแล้ว ลูกค้าสามารถเปิดใช้คูปองได้โดยเข้ามาที่เว็บไซต์ DEALTO.ME พร้อมกับกรอกรหัสคูปองที่ได้รับ เท่านี้ก็จะจบกระบวนการส่งมอบคูปอง

นอกจากนี้ DEALTO.ME ยังมีระบบ API และ Webhook Event ให้สำหรับนักพักฒนาที่ต้องการเชื่อมระบบตัวเองเข้ากับ DEALTO.ME

Leave a Reply

Your email address will not be published.